Liên hệ

Cơ sở nước chấm Hoa Sen

25A/5 Quốc lộ 1A, Suối Tre, tx. Long Khánh Suối Tre tx. Long Khánh Đồng Nai, Suối Tre, Tx. Long Khánh, Đồng Nai

Email : hoasenlk@gmail.com

Hotline :0251 3870 315

.

Gửi liên hệ