Tương Cà 2Kg

Áp dụng cho dòng tương cà 270g, cà 2kg

Chương trình: 5 thùng tặng 1 thùng

Bài viết có liên quan

Tương Ớt 2 Kg

Áp dụng cho dòng tương ớt 2 kg Chương trình:...

Muối Ớt Xanh 250g

Áp dụng chương trình khuyến mãi cho dòng tương ớt...