Tương Ớt 2 Kg

Áp dụng cho dòng tương ớt 2 kg

Chương trình: 5 thùng tặng 1 thùng

 

 

Bài viết có liên quan

Tương Cà 2Kg

Áp dụng cho dòng tương cà 270g, cà 2kg Chương...

Muối Ớt Xanh 250g

Áp dụng chương trình khuyến mãi cho dòng tương ớt...

Nước Mắm Chay Từ Thơm

Áp dụng chương trình khuyến mãi cho dòng Nước mắm...