Ớt, tỏi, xí muội, gừng, muối ăn, dấm, nước, đường, bột bắp

Showing all 1 result