Tương Cà 2 Kg

Cà chua, củ hành, đường, muối ăn, dấm, nước, bột bắp