Nước Tương Trường An

Đậu nành, nước, muối, đường, caramel.

Danh mục: