Đường, ớt xanh, muối, nước, chất điều vị, nước cốt chanh, màu tự nhiên

Showing all 4 results