Ớt, đường, cà chua, tỏi, muối ăn, dấm, nước, bột bắp.

Showing all 1 result