Tương ớt gói nhỏ

Bạn đang tìm kiếm sản phẩm Tương ớt gói nhỏ 15 g tiện lợi, giá tốt?

Sản phẩm Tương ớt gói nhỏ của chúng tôi thỏa mãn những tiêu chí của bạn:

  • Khối lượng tịnh 15 g nhiều hơn thị trường 5 g
  • Giá rẻ hơn 30% so với thị trường