Được dùng làm nước chấm rau, gỏi cuốn, cá chưng tương và các món ăn khác…

Showing all 8 results